NGAO NGÁN

23:28 |
Hơn 11 năm một vụ việc...

Ngày tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng (2005), tôi còn là 1 luật sư trẻ và tóc còn XANH.

Hơn 10 năm sau, cái hợp đồng đã được thống nhất (từ 2006) tiếp tục tranh chấp. Giờ luật sư đã già và tóc đã có nhiều sợi BẠC!Read more…