NGẪM

22:43 |
Xét cho cùng, trên cõi đời này chẳng có gì là bất biến cả, chẳng có gì là vĩnh cửu cả.  Cha con cũng có lúc phải từ biệt, vợ chồng cũng có lúc phân ly... Sống tử tế với nhau được ngày nào thì tranh thủ sống đi...

父子 情 深终有别
夫妻義重竟分離
人生似鳥同林宿
大限来時各自飛

PHIÊN ÂM

Phụ tử tình thâm chung hữu biệt
Phu thê nghĩa trọng cánh phân ly
Nhân sinh tựa điểu đồng lâm túc
Đại hạn lai thời các tự phi

DỊCH NGHĨA

Cha con tình sâu nhưng cuối cùng vẫn phải xa cách
Vợ chồng nghĩa nặng nhưng có lúc cũng phân ly
Con người sống với nhau tựa như loài chim trong một cánh rừng
Khi có đại hạn đến thì mạnh con nào con đó bay…


Read more…