KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

23:13 |
Trên thương trường, hợp tác hai bên cùng có lợi là điều mà các doanh nhân thường hướng tới. Tuy nhiên, trên thực tế ai cũng muốn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất cho mình mỗi khi ký kết các giao dịch với đối tác/khách hàng.


Thấu hiểu điều này, Luật sư Cao Bá Trung trân trọng giới thiệu khóa học “KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG”

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khóa hc, học viên có th: 

-  Nắm bắt được những kỹ năng đàm phán để đảm bảo đàm phán có hiệu quả theo mục đích đã đặt ra.
-   Nắm bắt được bố cục của Hợp đồng và cách thức soạn thảo từng nội để có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình đồng thời loại trừ những rủi ro trong hoạt động kinh doanh.


ĐỐI TƯNG HỌC VIÊN:

-    Các Tổng giám đc, Giám đốc điu hành; Giám đốc chức năng;
-     Các cấp lãnh đạo, quản lý;
-    Các cá nhân mong muốn trau dồi cho mình tri thức về Đàm   phán và soạn thảo hợp đồng.

GIẢNG VIÊN LIÊN LỆ

Luật sư Cao Bá Trung
Chủ tịch, Giám đốc Hãng luật CABAS
Website: www.cabas.vn 
Email: caobatrung@gmail.com
ĐT: 0944688777

 NỘI DUNG KHÓA HỌC
(Tối thiểu 04 buổi)

Chương trình đào tạo được thiết kế trong 06 buổi với nội dung cụ thể như sau:Thời  gian
Nội dungBuổi 1

Phần I. Lý thuyết chung về Hợp đồng
1.    Khái niệm Hợp đồng.
2.   Các loại Hợp đồng phổ biến trong hoạt động kinh doanh.
3.     Các hình thức của Hợp đồng;
4.    Các trường hợp vô hiệu của giao dịch dân sự (Hợp đồng), hậu quả của giao dịch dịch sự vô hiệu và cách khắc phục.
Buổi 2 +3

Phần II. Kỹ năng đàm phán Hợp đồng
1.      Kỹ năng tìm hiểu, nắm bắt thông tin về đối tác
2.     Kỹ năng nắm bắt được mục đích thực sự của đối tác trong việc ký kết Hợp đồng.
3.    Kỹ năng chuẩn bị đàm phán và thu xếp cuộc đàm phán Hợp đồng.
4.    Kỹ năng tự chủ trong đàm phán và chủ động trong việc đưa ra những nội dung có lợi trong Hợp đồng;
5.    Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và khuất phục đối tác trong quá trình đàm phán.
6.     Kỹ năng “chốt” quá trình đàm phán.


Buổi 4+5

Phần III. Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng
1.    Nội dung Hợp đồng dân sự, thương mại thông thường (Theo luật);
2.    Nội dung Hợp đồng trong thực tế áp dụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp/cá nhân.
3.    Phân tích ý nghĩa, vai trò của từng nội dung trong Hợp đồng.
4.    Kỹ năng soạn thảo từng nội dung trong Hợp đồng.


Buổi 6

Phần IV. Thực hành đàm phán và soạn thảo Hợp đồng
1.    Thực hành đàm phán một Hợp đồng thực tế.
2.    Thực hành soạn thảo một Hợp đồng thực tế.
Phần V. Giải đáp thắc mắc:
1.   Giải đáp những thắc mắc liên quan đến bài giảng;
2.    Giải đáp những thắc mắc trong thực tế mà học viên đang vướng mắc.

Read more…

KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG THU HỒI CÔNG NỢ

22:54 |
Trên thương trường, hợp tác hai bên cùng có lợi là điều mà các doanh nhân thường hướng tới. Tuy nhiên, trên thực tế ai cũng muốn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất cho mình mỗi khi ký kết các giao dịch với đối tác/khách hàng.


Thấu hiểu điều này, Luật sư Cao Bá Trung- Chủ tịch kiêm Giám đốc HÃNG LUẬT CABAS trân trọng giới thiệu khóa học “KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG”

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khóa hc, học viên có th: 

-  Nắm bắt được những kỹ năng đàm phán để đảm bảo đàm phán có hiệu quả theo mục đích đã đặt ra.
-   Nắm bắt được bố cục của Hợp đồng và cách thức soạn thảo từng nội để có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình đồng thời loại trừ những rủi ro trong hoạt động kinh doanh.


ĐỐI TƯNG HỌC VIÊN:

-    Các Tổng giám đc, Giám đốc điu hành; Giám đốc chức năng;
-     Các cấp lãnh đạo, quản lý;
-    Các cá nhân mong muốn trau dồi cho mình tri thức về Đàm   phán và soạn thảo hợp đồng.

GIẢNG VIÊN LIÊN LỆ

Luật sư Cao Bá Trung
Chủ tịch, Giám đốc Hãng luật CABAS
Website: www.cabas.vn 
Email: caobatrung@gmail.com
ĐT: 0944688777

 NỘI DUNG KHÓA HỌC
(Tối thiểu 04 buổi)

Chương trình đào tạo được thiết kế trong 06 buổi với nội dung cụ thể như sau:Thời  gian
Nội dungBuổi 1

Phần I. Lý thuyết chung về Hợp đồng
1.    Khái niệm Hợp đồng.
2.   Các loại Hợp đồng phổ biến trong hoạt động kinh doanh.
3.     Các hình thức của Hợp đồng;
4.    Các trường hợp vô hiệu của giao dịch dân sự (Hợp đồng), hậu quả của giao dịch dịch sự vô hiệu và cách khắc phục.
Buổi 2 +3

Phần II. Kỹ năng đàm phán Hợp đồng
1.      Kỹ năng tìm hiểu, nắm bắt thông tin về đối tác
2.     Kỹ năng nắm bắt được mục đích thực sự của đối tác trong việc ký kết Hợp đồng.
3.    Kỹ năng chuẩn bị đàm phán và thu xếp cuộc đàm phán Hợp đồng.
4.    Kỹ năng tự chủ trong đàm phán và chủ động trong việc đưa ra những nội dung có lợi trong Hợp đồng;
5.    Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và khuất phục đối tác trong quá trình đàm phán.
6.     Kỹ năng “chốt” quá trình đàm phán.


Buổi 4+5

Phần III. Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng
1.    Nội dung Hợp đồng dân sự, thương mại thông thường (Theo luật);
2.    Nội dung Hợp đồng trong thực tế áp dụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp/cá nhân.
3.    Phân tích ý nghĩa, vai trò của từng nội dung trong Hợp đồng.
4.    Kỹ năng soạn thảo từng nội dung trong Hợp đồng.


Buổi 6

Phần IV. Thực hành đàm phán và soạn thảo Hợp đồng
1.    Thực hành đàm phán một Hợp đồng thực tế.
2.    Thực hành soạn thảo một Hợp đồng thực tế.
Phần V. Giải đáp thắc mắc:
1.   Giải đáp những thắc mắc liên quan đến bài giảng;
2.    Giải đáp những thắc mắc trong thực tế mà học viên đang vướng mắc.

Read more…